Arkiven berättar
Sidhuvud

Finska kriget

Att kunna studera ögonvittnesskildringar från viktiga historiska skeenden är inte så vanligt. Våra kunskaper härstammar ofta från historieböcker där någon redan tolkat källorna. Oftast är det inte den vanliga människans berättelse som kommer fram, utan de som kommer till tals är vanligtvis representanter ur samhällets ledande skikt.

I januari 1882 nedtecknades Karl Haydens berättelse om sitt deltagande i finska kriget 1808-1809 av kommunalskrivaren Erik Högström. Läs hans beskrivning.

berättelse om finska kriget berättelse om finska kriget

pil Läs dokumentet

 

•  Är nedteckningen tillförlitlig?
•  Spelar det någon roll att den skrevs ned så långt efter själva händelsen?
•  Hayden berättar om ett möte med en rysk soldat, vad hände?

Jämför med andra skildringar av kriget.

•  Varför hade man trumslagare med sig i ett militärt slag?

 

pil Avskrift av dokumentet

Landskontoret var den avdelning i Länsstyrelsen som ansvarade för ekonomiska ärenden och förvaltningsärenden, det vill säga finansiella frågor. Den andra avdelningen i Länsstyrelsen (mellan 1600-talets slut och 1971) var Landskansliet som bland annat hade hand om allmän ordning och säkerhet, lagskipning, fångvård och fattigvård. Landshövdingen var Länsstyrelsens högsta chef och konungens befallningshavare i de olika länen. Kort sagt var länsstyrelsens uppgift att ansvara för konungens förvaltning runt om i landet.

Ur: Gävleborgs läns landskontors arkiv, Diverse handlingar angående försvarsmakten och krigsmakten, volym GIg:7, Landsarkivet i Härnösand.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand