Arkiven berättar
Sidhuvud

Arkiven berättar - studiematerial för skolan

Välkommen till den digitala arkivmappen ”Arkiven berättar – studiematerial för skolan”.

Under hösten 2011 drev Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand ett projekt för att sammanställa och distribuera en studiemapp med diskussionsövningar och arkivmaterial för skolan att använda i undervisningen. Samtliga gymnasieskolor i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län fick sedan studiematerialet i gåva. Ursprungligen var målgruppen gymnasieskolan, men övningarna går att använda även av andra åldersgrupper. För att fler ska få möjlighet att använda materialet har vi nu gjort studiematerialet digitalt och dessutom utökat materialet med ytterligare övningar.

Målet har varit att ge eleverna möjlighet att studera historiska källor i en så otolkad form som möjligt, att eleverna ska få se den typen av material som läroböckerna bygger på. Studiematerialet ger exempel på arkivdokument och lyfter upp lokala berättelser och människoöden. Till arkivdokumenten finns det övningsmaterial som är en startpunkt för diskussionen. Övningarna kan utökas av läraren själv och användas parallellt med andra läromedel.

Vår förhoppning har varit dels att studiematerialet ska ge insikt i hur man kan använda arkivmaterial i sina studier och dels att uppmuntra till vidare användning av arkiven som en resurs i undervisningen. Runt om i hela landet finns det arkivinstitutioner som exempelvis folkrörelsearkiv och kommunarkiv vilka kan bidra med spännande källmaterial till skolarbetet.

Övningarna är indelade i ämnesområden och nås via menyn till höger. Klicka på rubriken för att gå in i ämneskategorin och välj sedan vilken övning ni vill göra. Alla arkivdokument går att förstora genom att klicka länken under dem, de öppnas då i ett eget fönster. Till en del av övningarna finns avskrifter, dessa finns då i en pdf-fil längst ner i övningen. Det finns både exempel på arkivmaterial som man kan använda till kvantitativa studier och kvalitativa studier. Givetvis kan arkivmaterialet lyftas ut från övningen och helt nya frågor kan ställas utifrån lärarens egna önskemål.

Under rubriken ”För läraren” finns mer information om andra digitala resurser.

Forskarsal på Arkivcentrum Nord
Läsesalen på Arkivcentrum Nord i Härnösand.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand