ACN logo

Österåsens sanatorium

Ett klimatiskt sjukhus

Österåsens sanatorium, ”Kungliga Norrländska Lungsotssanatoriet” som det hette från början, invigdes den 2 augusti 1901. Kung Oscar II besökte själv Österåsen den 11 juli 1902.

Ett sanatorium var en anstalt där man använde sig av bland annat luftbehandlingar för att bota framför allt människor med lungtuberkulos (lungsot).

Lungtuberkulosen var under 1800-talet ett stort problem, ca 10 000 människor dog årligen i Sverige.

Sanatoriebehandlingen bestod av näringsrik mat, stärkande promenader och liggkurer utomhus i speciella vilstolar. Frisk luft ansågs viktig för patienternas tillfrisknande.

Mona Bergman
Landsarkivet i Härnösand

 

Österåsens sanatorium
Detaljbild av ligghallen 1902

Se fler bilder

 

Giftermål 1735