Vill du veta mer om arbetet i skogen?

Hur var det när timmer fraktades från skogarna med hjälp av hästar? Hur gick flottningen längs älvarna till? Hur var det när motorsågen kom?

"Att vara kvinna i en sådan mansdominerad miljö var inte helt vanligt och många – inte minst min mor tyckte att arbetsvillkoren verkade vara alldeles bedrövliga, ja rent av oanständiga."

Roma Lindström berättar om sin tid som kocka.

"I skogen hade man 18 öre stocken första året och i flottningen 18 öre timmen. Förmannen hade 20 öre."

Pål Östborg berättar om sitt yrkesliv som flottare och skogsarbetare.

"Vi arbetade natt och dag. Vi började klockan sju på morgonen och arbetade till sju på kvällen och det andra laget började sju på kvällen och arbetade till sju på morgonen."

John Wikström berättar om flottningsarbetet.

Berättelser som dessa och mycket annat med anknytning till skogen finns på den här webbplatsen ”Skogens arkiv”. Du kan hitta information om skogsbrukets-, flottningens- och skogsindustrins historia, titta på digitaliserade fotografier, dokument och filmer från en mängd olika arkiv.

Skogsbruk  Livet i skogen  Flottning

Skogen har alltid varit en av Sveriges viktigaste naturresurser. Sverige är ett utpräglat skogsland där över hälften av landets yta är täckt av skog. Skogen är och har varit arbetsplats för många människor genom historien.

Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand har i samarbete med Föreningsarkivet i Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN gjort sammanställningar över förvarade arkiv som innehåller värdefull information, användbar vid forskning om skog och skogsbruk.

Välkommen att använda länkarna och utforska vad som finns i Skogens arkiv!

 

© Landsarkivet i Härnösand